Rakennesuunnittelupalveluita maa- ja meriteollisuudelle

Tietoa meistä

Drafthouse on suunnittelualan yritys, joka tuottaa valmistussuunnittelua maa- ja meriteollisuudessa toimiville rakennusurakoitsijoille. Yrityksen laaja kokemus ravintoloiden, kylpyläosastojen ja julkisten tilojen suunnittelusta takaa luotettavaa ja laadukasta palvelua saneerausprojektien sekä uudisrakennushankkeiden parissa toimiville yrityksille. Työskentelymme perustuu avoimeen ja toimivaan yhteistyöhön. Päämäärämme on aina löytää optimaalinen ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukainen kokonaisratkaisu suunnittelutehtävään.

Työpiirustukset

Laadukkaat työpiirustuksemme helpottavat kustannustehokasta rakentamista. Työmaalla rakentaminen ja valmistus helpottuvat, kun olemme kartoittaneet haasteet yhdessä asiakkaan kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Tunnemme valmistavan teollisuuden tarpeet ja teemme työpiirustukset rakentamistavan huomioiden. Suunnitelmiimme sisältyvät materiaalihankintoihin olennaisesti liittyvät osaluettelot.

3D -mallinnuspalvelut

Geometrisesti haasteellisissa projekteissa tarjoamme mahdollisuutta tilan tai kohteen mallintamiseksi ja visualisoimiseksi kolmiulotteisena. Mallintaminen tarjoaa helpon ja luontevan tavan kohteen havainnollistamiseksi.

Tuotemallinnus

Tuotamme CAD-mallinnukset kun tuotteen valmistaminen vaatii CNC-koneistusta esimerkiksi särmäämällä, sorvaamalla, jyrsimällä tai leikkaamalla. Suunnittelemme myös ohutlevyosien levityskuvat.